Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1994 Bohár András írása az Új Művészetben

2008.09.05
Bohár András: Kiállítások a Ház Galériában

Stache Éva és Csikós Tibor kísérletező alkotásai

 

 
A Moszkva tér mellett a Vérmező utca egyik épületének felállványozott homlokzatán A HÁZ Galéria emblémája jelzi az alig fél éve működő intézményt. Stache Éva és Győrfffy Éva festők magánkezdeményezésére indult be a nonprofit vállalkozás, ami a kísérletező művészi irányoknak kíván otthona lenni.
 Stache Éva nyitókiállítása 1993 decemberében a tér lényegi sajátosságainak leképezhetőségét reprezentálta. Az építés, a berendezés eredendő funkcióinak újragondolása jelentette egyedi nagyméretű grafikáinak kiindulópontjait. Azt a saját-
(kimaradó részlet) tükrözi otthonosságukat a térben. Ez a térkutatás párosul az absztrakció érzékenységével is, ami lehetőséget ad a távolságtartásra, a szükséges perspektíva megválasztására. A felnagyított labirintusra emlékeztető képek utalnak időbeliségünkre, a kezdő és végpontok adottságára és kifürkészhetetlen valóságára is.
Csikós Tibor neoimpresszionnisztikus benyomásokat keltő tárlatának képei 1994 februárjában az ellenkező irányból építkeztek.
Csikós Tibort már a nyolcvanas években-mikor Stanley W. Hayter párizsi Atelier 17 Műhelyében dolgozott több ízben ösztöndíjasként-az a kérdés foglalkoztatta. Miként lehet az egyedi gesztusokat képi rendszerbe foglalni. Ezek újraértelmezése mögött nem pusztán az a Seurat féle koncepció húzódik meg, ami fokozatosan eltávolodott a természetesség, az elevenség „szép körülbeliségétől”, mely céltalanul lebeg a világban, a hézagot nem ismerő forma nyelvtan szigorú, lépésről lépésre ellenőrizhető rendjét megcélozva.
Csikós Tibor a gesztusok rendbe szervezését elsősorban formai reflexiók kimunkálásával éri el. Ezek a reflexiók a megformáltság irányait jelzik, s kapcsolatuk érinti a gesztusmotívumok ívét. Az egyes kör, háromszög, és adott esetben amorf elemekből felépülő képi egységek pusztán csak az érzékiség közvetíthetőségére irányulnak.
Végső soron a személyiség pillanatnyi elfedésével, elfelejthetőségével szembesülhetünk Ezzel egyidejűleg azonban nem sérül az individuum kompetenciája. Arról adnak hírt Csikós Tibor munkái, hogy lehetséges olyan képi-nyelvi közvetítő rendszer kidolgozása, ami nem törli el a személyiség eredendő egyediségét, de ugyanakkor esélyt kínál különböző dialógusok megteremtésére.
 

Új Művészet, ART TODAY 1994. November

Kép

 

 

Kép

 

Kép

 

Kép

 

Kép